Sûnenz
Gezond en vitaal ouder worden
bij Sûnenz
dansend ouder echtpaar sunenz

MDO op afstand

In Neibertilla Drachten is gestart met (een pilot) ‘MDO op afstand’ middels beeldcontact bij kortdurende opnames. De huisarts en/ of zijn medewerkers kunnen zo vanuit de praktijk of een andere locatie aansluiten bij een MultiDicipinairOverleg (MDO) in Neibertilla.


Op deze wijze is de huisarts ‘aanwezig’ bij de geplande MDO’s van zijn patiënten die tijdelijk in Neibertilla verblijven, bijvoorbeeld op de afdelingen Reactivering en Onderzoek & Diagnostiek. Hierdoor bent u als huisarts nog meer betrokken bij het zorgplan en - proces.

Vooral in de periode van voorbereiding richting ontslag kan het bijwonen van het MDO door de huisarts van grote meerwaarde zijn. Vragen als “Kan de patiënt weer naar huis en wat is daar voor nodig?” kan in afstemming met de huisartsen tijdens het MDO besproken worden.

 

In opvolging van de pilot in Neibertilla wordt de mogelijkheid van beeldcontact bij een MDO mogelijk uitgebreid naar andere locaties van ZuidOostZorg en andere doelgroepen. Gedacht wordt aan beeldcontact tussen huisarts en patiënt tijdens Eerstelijnsverblijf/ Huisartsenbedden laag complex, waarbij na de eerste visite(s) een volgende visite middels beeldcontact zou kunnen plaatsvinden. Uiteraard in afstemming met de patiënt, huisarts en zorgmedewerker.


Visites en MDO’s middels beeldcontact kunnen gedeclareerd worden bij de Zorgverzekeraars.

 

Heeft u belangstelling voor beeldcontact mogelijkheden dan kunt u contact opnemen met: Annemarie Ruesen, accountmanager Sûnenz, 0653140567 of a.ruesen@sunenz.nl.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.