Over Sûnenz
Sûnenz is hét centrum
om gezond en vitaal ouder te worden
dansend ouder echtpaar sunenz

Resultaten grote 55+ gezondheidsenquête Zuidoost-Friesland

In het laatste kwartaal van 2013 heeft Sûnenz 55-plussers in Zuidoost-Friesland uitgenodigd mee te doen aan de Gezondheidsenquête over gezond en vitaal ouder worden in Zuidoost-Friesland. Meer dan duizend 55-plussers vulden de enquête in. De uitkomsten van de enquête vormen het uitgangspunt voor het ontwikkelen van nieuwe activiteiten voor en door ouderen in Zuidoost-Friesland. In maart start Sûnenz met een aantal meedenkavonden om hierover met ouderen van gedachten te wisselen.   

 

Een van de resultaten uit de gezondheidsenquête is dat bijna de helft van de respondenten ouder dan 75 jaar aangeeft de zorg niet zelf te kunnen regelen. Terwijl de wetgeving en financiering rondom zorg er steeds meer vanuit gaat dat mensen de zorg zoveel mogelijk zelf organiseren.   

 

Het vervolg

De resultaten van de gezondheidsenquête vormen het uitgangspunt voor Sûnenz om in gesprek te gaan met 55-plussers in Zuidoost-Friesland over hun wensen en behoeften op het gebied van gezond en vitaal ouder worden. Hiertoe worden in maart  in Drachten, Ureterp, Beetsterzwaag, Gorredijk, Oosterwolde en Appelscha meedenkavonden georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten wil Sûnenz samen met de ouderen de uitkomsten van de enquête vertalen naar concrete acties in de directe leefomgeving van de 55-plussers. Binnenkort kunnen geïnteresseerden op www.sunenz.nl lezen op welke data en tijden deze meedenkavonden plaatsvinden.

 

Daarnaast zullen de uitkomsten van de enquête persoonlijk worden aangeboden aan mevrouw M. de Graaf, directeur Zorgbelang Fryslân en mede afzender van de enquête, mevrouw D. Monissen, voorzitter Raad van Bestuur Zorgverzekeraar De Friesland, de heer T. van Bekkum, burgemeester gemeente Smallingerland, mevrouw F. Ravestein, burgemeester gemeente Opsterland en de heer H. Oosterman, burgemeester gemeente Ooststellingwerf.

 

Sûnenz verbindt
Ida van Marion, manager Sûnenz: “We krijgen veel enthousiaste reacties van mensen en organisaties die aangeven een actieve bijdrage te willen leveren aan gezond en vitaal ouder worden in Zuidoost-Friesland. Daar zijn we enorm blij mee, want het echte verschil maken we sámen. Met elkaar willen we komen tot innovatieve en duurzame manieren van samenwerking om ons doel te bereiken. Dat is de essentie van Samen Sûnenz.”

 

Over Sûnenz

Sûnenz wil mensen, organisaties, initiatieven en ideeën die bijdragen aan een prettig en gezond leven voor 55-plussers in Zuidoost-Friesland samenbrengen. Sûnenz is een samenwerkingsverband, waarin de volgende (oprichtende) partijen het bestuur vormen: ZuidOostZorg, Samenwerkende Ouderenbonden Smallingerland (KBO, ANBO en PCOB), huisartsenlaboratorium Certe, Apotheek Sûnenz,GGZ Friesland en de heer W. Brunninkhuis, huisarts in Sûnenz. Daarnaast sluiten steeds meer partijen en organisaties zich aan als partner van Sûnenz. Inmiddels zijn dit er meer dan veertig. Op de website van Sûnenz zijn alle aangesloten partners van Sûnenz te vinden.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.