Sûnenz Centrum
Alles over onze pleinen
Sunenz-Centrum

Synaeda

Wat is Synaeda? Synaeda is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Voor zowel basis GGz als specialistische GGZ kunt u bij ons terecht. Synaeda is in januari 2008 begonnen in Leeuwarden als kleinschalig behandelcentrum. Deze kleinschaligheid is belangrijk om goede, persoonlijke en specialistische zorg te kunnen bieden. Per 1 november 2015 Is er nu ook een Synaeda Drachten in Sunenz.

 

Voor wie is Synaeda? De meeste mensen, die bij ons komen, hebben last van angsten, spanningen, stress of sombere gevoelens. Ook kan er sprake zijn van indringende levensgebeurtenissen, relatieproblemen, persoonlijke problemen of problemen die verband houden met een bepaalde levensfase. Wij richten ons met name op diagnostiek en behandeling van mensen met angststoornissen, stemmingsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Behandelingen kunnen individueel, in een groep, of voor een deel via internet plaatsvinden, afhankelijk van uw persoonlijke voorkeuren. Wij zoeken naar de behandelaar die het beste bij u past, waar mogelijk rekening houdend met uw persoonlijke wensen zoals man/vrouw, religieuze overtuiging, al dan niet Fries sprekend.

 

Als de huisarts inschat dat u aan een kortdurende behandeling genoeg heeft, wordt u verwezen naar de Basis GGZ. De behandeling is kort, maar intensief. De behandeling wordt gedaan door een psycholoog of een verpleegkundig specialist. Er wordt een beperkt aantal sessies vergoed. Blijkt u toch meer zorg nodig te hebben, dan moet u opnieuw een verwijsbrief bij de huisarts vragen. De Specialistische GGZ is bedoeld voor mensen met ernstige psychische problemen. Vaak betekenen de klachten een flinke verstoring van het dagelijks leven. De behandeling duurt vaak langere tijd. Toch streeft Synaeda ernaar de zorg zo kort mogelijk te houden. Als er verbetering optreedt, kijken we samen met u of het mogelijk is dat u weer zelfstandig, of met hulp uit bijvoorbeeld uw omgeving, verder kunt.