Sûnenz
Gezond en vitaal ouder worden
bij Sûnenz
dansend ouder echtpaar sunenz

Herinrichting Informatie- en Adviescentrum

Het Informatie- en Adviescentrum (IAC ) is bezig met een herinrichting van de werkzaamheden om zaken snel en efficiënt opgepakt kunnen worden.

 

Wijziging contactgegevens:

Met de invoer van deze nieuwe werkwijze komen de persoonlijke e-mail adressen te vervallen, Alle medewerkers zijn bereikbaar op

advies@zuidoostzorg.nl. Het telefoonnummer blijft  0800-5717171    

Het kan zijn dat uw huidige contactpersoon wordt vervangen door een collega.

 

We hebben de werkzaamheden van het IAC , vanaf 2 juli, ondergebracht in 3 fases.

 

Fase 1 Informatie en Advies 

Hier kunt u terecht met uw vragen over ophogingen zorgprofielen, de doorstroom vanuit ELV, GRZ naar wonen, uitstroom naar thuiszorg. U kunt bewoners en hun familie met al hun vragen naar ons doorverwijzen. Uiteraard kunt u ons ook altijd benaderen als u wilt weten hoe de processen lopen of welke informatie of formulieren u moet aanleveren. Het is nog niet zo ver maar we krijgen een aparte telefoon lijn voor intercollegiaal overleg.

De vaste medewerkers voor Informatie en Advies zijn Greetje Schaap en Martine van Steinvoorn.

 

Fase 2 Onderzoek en Advies

Zoals de naam al zegt wordt in deze fase onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een indicatie voor de WLZ te krijgen. Het gaat hierbij om aanvragen van mensen die vanuit de thuissituatie bij ZuidOostZorg komen wonen, maar ook om aanvragen van mensen die tijdelijk bij ons verblijven via GRZ of ELV. Voor de uitstroom vanuit de GRZ en ELV zijn Sandra Stevens en Marlies Jongsma verantwoordelijk.

Ina Lijzenga zal zich vooral bezig houden met het indiceren van mensen die vanuit huis bij ZuidOostZorg willen gaan wonen via de WLZ, of zorg via VPT/MPT en/of respijtzorg willen inzetten.

 

Fase 3 Planning en (klant) administratie

In dit laatste onderdeel van het proces moeten de uitgebrachte adviezen, die door het CIZ zijn geaccordeerd,  worden omgezet in woonplekken. Daarnaast vindt in deze fase ook de planning plaats voor ELV hoog/laag en GRZ. In deze fase vindt wachtlijstbeheer plaats en worden alle bijkomende administratieve handelingen afgerond richting het Zorgkantoor, maar ook voor de klant (faciliteiten), richting de verschillende locaties.

 

We hopen dat onze nieuwe werkwijze gaat bijdragen aan een plezierige samenwerking. We horen graag van u als u vragen problemen of misschien feedback heeft.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.