Sûnenz
Gezond en vitaal ouder worden
bij Sûnenz
dansend ouder echtpaar sunenz

Nieuws vanuit het Geriatrisch Advies- en Behandelcentrum

Het Geriatrisch Advies- en Behandelcentrum (GABC) is het expertisecentrum voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie. Het doel van het GABC is om ouderen te ondersteunen bij het behouden van de zelfstandigheid, een actieve leefstijl en (het behoud van) psychosociale zelfredzaamheid onder regie van de huisarts. ZuidOostZorg heeft alle disciplines in huis om ouderen te ondersteunen, vooral ook als het gaat om complexe ouderenzorg in het geval van multimorbiditeit, dementie en probleemgedrag.

U kunt patiënten hiernaar verwijzen voor gerichte diagnostiek, advies en behandeling door de specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, maatschappelijk werk.

U kunt de patiënt ook rechtstreeks naar de geriatrie-fysiotherapeut, ergotherapeut of de psycholoog binnen het Geriatrisch Advies- en Behandelcentrum verwijzen.

 

Er wordt multidisciplinair samengewerkt om cliënten advies op maat te kunnen geven. Ook geriatrie verpleegkundigen spelen hier een rol bij. Soms gaan zij op huisbezoek, om de thuissituatie in kaart te brengen en aanvullend onderzoek (in overleg met de specialist ouderengeneeskunde) in gang te zetten. Naast adviezen of ondersteuning in zorg en behandeling, worden ook leefstijl- en welzijnsadviezen en hierop gerichte activiteiten aangeboden die worden georganiseerd op locaties van ZuidOostZorg of in Sûnenz.

 

Vanaf september 2018 zal, mede op verzoek van ouderenbonden, gestart worden met een inloopspreekuur voor senioren in Dokkum. Hier kunnen senioren terecht voor allerlei vragen op het gebied van welzijn en zorg.

 

Omdat steeds meer ouderen langer thuis wonen, hebben zij vaker een tijdelijke opvangplek nodig. ZuidOostZorg biedt op al haar locaties mogelijkheden hiervoor. Vanaf september 2018 worden cliënten die tijdelijk bij ZuidOostZorg zijn geweest actief benaderd wanneer ze weer thuis zijn, zowel in het geval van eerstelijnsverblijf als revalidatie. Op deze manier kan ZuidOostZorg vinger aan de pols houden en tijdig signaleren of de cliënt toch nog iets nodig heeft. Dit doen we vanuit het GABC in Drachten en Dokkum. Uiteraard worden signalen besproken met de betrokken huisartsen.

 

Omdat de geriatrieverpleegkundigen van het GABC in geval van complexe problematiek regelmatig worden geconsulteerd door praktijkondersteuners, worden in het najaar drie bijeenkomsten georganiseerd voor praktijkondersteuners. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de praktijkondersteuners (nader) kennismaken met de diensten van het GABC en zal casuïstiek worden besproken.

 

Deze bijeenkomsten zullen plaatsvinden op 2, 16 en 30 oktober, aanvang 16. 00 uur en vinden verspreid in de regio plaats. Noteer de data alvast in de agenda. Uitnodigingen met programma en exacte locaties volgen.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.