Sûnenz
Gezond en vitaal ouder worden
bij Sûnenz
dansend ouder echtpaar sunenz

Presentatie Wijs Grijs

Op 26 juni hebben wij een korte presentatie gehad van de eerste ‘cijfers’ van Wijs Grijs, het screeningsprogramma voor kwetsbare ouderen dat in Sûnenz is uitgevoerd voor 7 huisartsenpraktijken in de regio Drachten. Dit als onderdeel van het promotieonderzoek van Wanda Rietkerk aan de RUG/ UMCG huisartsenzorg. Hierover wordt u volgend jaar zeker geïnformeerd.

 

Aan de hand van deze eerste gegevens zijn we in 4 groepen in gesprek gegaan over hoe nu verder, aan de hand van 4 thema’s:

  • Integrale zorg. Hoe nu verder? en waarmee?
  • Samenwerking en organisatie
  • Welzijn
  • Oudere – Regie

 

De rode draad die we vanuit de resultaten van Wijs Grijs mee willen nemen in een aantal bijeenkomsten, te starten met praktijkondersteuner/ - verpleegkundigen van huisartsenpraktijken, is: Wat hebben ouderen nodig om zelf keuzes te maken? Hierbij gaat het om bewustwording van wat zij willen, wat zij kunnen, wat ze willen blijven doen en hoe dat te realiseren. Met eigen regie, grip op eigen leven, met ondersteuning bij zaken die zij niet zelf kunnen oppakken en/ of hulp kunnen gebruiken, zowel formeel als informeel.

 

Volgens ons betekent dit o.a. dat de ouderen goed geïnformeerd moeten zijn/ worden over eigen gezondheid en mogelijkheden die zij zelf hebben en die door anderen geboden kunnen worden op hun verzoek. Ze hoeven het niet allemaal zelf te doen maar het kan ook betekenen dat wij vanuit de zorg meer los moeten laten.

Belangrijk hierbij is dat we komen tot samenwerking van formele- en informele zorg; tussen professionals zowel uit de zorg als welzijn maar ook vrijwilligers(organisaties). Hierbij moet er duidelijkheid zijn over ieders rol en mogelijkheden zodat we waar nodig vanuit de vraag van de ouderen kunnen ‘doorverwijzen’ naar de juiste persoon.

 

We gaan vanuit het Geriatrisch Advies- en Behandelcentrum bijeenkomsten organiseren waar praktijkondersteuners voor uitgenodigd worden. Deze bijeenkomsten dienen om bovenstaande concreter te maken, maar ook om een podium te bieden, elkaar weer te ontmoeten en van elkaar te leren/ casuïstiek te bespreken. Deze bijeenkomsten zullen plaatsvinden op 2, 16 en 30 oktober, aanvang 16. 00 uur en vinden verspreid in de regio plaats. Noteer de data alvast in de agenda. Uitnodigingen met programma en exacte locaties volgen.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.