Sûnenz
Gezond en vitaal ouder worden
bij Sûnenz
dansend ouder echtpaar sunenz

Wijziging locaties ELV

Vanaf heden biedt ZuidOostZorg ELV-hoogcomplex op de locaties Neibertilla te Drachten, Stellinghaven Oosterwolde en De Waadwente te Dokkum. ELV –laagcomplex wordt aangeboden op de locaties Rispinge en De Wiken te Drachten, De Lijte Ureterp en De Waadwente te Dokkum. In overleg heeft Liante haar capaciteit ELV- laagcomplex in de regio Oosterwolde uitgebreid. ELV-palliatief in De Waadwente is ongewijzigd.

 

Voor de locaties en beschikbaarheid van de ELV-bedden van ZuidOostZorg wijzen wij u, wellicht ten overvloede, op de website www.herstelzorg.frl. Een initiatief waarbij alle zorgaanbieders van gecontracteerde zorg in Friesland bij aangesloten zijn. Op deze website wordt ook de link naar htttps://www.lhv.nl/afwegingsinstrument en meer provinciaal afgestemde informatie rond opnames ELV geplaatst.

 

Verwijzen

Verwijzen kan via ZorgDomein voor ELV-hoogcomplex, ELV-laagcomplex en ELV-palliatief. Dit zijn nu 3 aparte vormen van zorg in ZorgDomein.

In het kader van ontlasten van de huisartsenpraktijk streven de Friese aanbieders die ZorgDomein gebruiken ernaar om de informatie betreffende ELV zoveel mogelijk te uniformeren. Er vindt onderlinge afstemming plaats over de te gebruiken cliëntbrieven. Op deze manier streven wij naar herkenbaarheid en eenduidigheid in de informatie.

 

Wie is hoofdbehandelaar

Bij ELV-laagcomplex is een huisarts altijd de hoofbehandelaar. Bij ELV- hoogcomplex is dit ook mogelijk, maar veelal is de specialist ouderengeneeskunde de hoofdbehandelaar.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemarie Ruesen, accountmanager Sûnenz / ZuidOostZorg op tel. nr: 06 5314 0567 of a.ruesen@sunenz.nl

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.