Over Sûnenz
Sûnenz is hét centrum
om gezond en vitaal ouder te worden
dansend ouder echtpaar sunenz

Sûnenz start met Master fan Sûnenz

In december 2018 start Sûnenz met een eigen Masteropleiding: de Master fan Sûnenz. Het doel van de Master fan Sûnenz is om mensen op te leiden in hoe zij zelf lokale initiatieven op het gebied van gezondheid en preventie kunnen ontplooien.

Waarom?
Sûnenz streeft naar een samenleving waarin mensen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en bereid zijn elkaar te helpen. Daarbij blijkt het vaak lastig om kwetsbare en eenzame groepen te bereiken. De Master fan Sûnenz is er op gericht om het op een andere manier aan te pakken, door anders naar het probleem te kijken. Michel Dijkman, programmamanager Sûnenz: “We richten ons dit keer juist niet op kwetsbare mensen, maar op de mensen die volgens ons het verschil kunnen maken: mensen met een breed netwerk, mensen die al heel veel doen en actief zijn in en voor de samenleving”. Door deze mensen een opleiding aan te bieden wil Sûnenz hen stimuleren en helpen om zelf lokale initiatieven te ontplooien.

Wat is het precies?
De Master fan Sûnenz is een opleidingstraject voor mensen die gemotiveerd zijn om anderen te helpen. Tijdens de opleiding staan thema’s als participatie, eenzaamheid en positieve gezondheid centraal. De studenten worden daarnaast begeleid en krijgen inzichten aangeboden in hoe zij bijvoorbeeld activiteiten kunnen organiseren. Tijdens het opleidingstraject, dat een half jaar duurt, moeten de studenten binnen hun eigen dorp of stad verschillende opdrachten uitvoeren. De Master fan Sûnenz is daarmee geen opleiding in de klassieke zin van het woord, maar gaat ook uit van praktijkgestuurd leren waarbij de leervraag van de student centraal staat. Als deelnemer word je gestimuleerd om je actief in te zetten voor gezondheid en preventie in je eigen omgeving.

Voor wie is het?
De Master fan Sûnenz is in principe voor iedereen, maar er zijn slechts 20 plaatsen. Er is dus een selectieprocedure gekoppeld aan de inschrijving. Om deel te nemen aan de Master fan Sûnenz is het allereerst van belang dat je een grote motivatie hebt om andere mensen te helpen. Met andere woorden: je inzetten voor de samenleving zit in je bloed. Master fan Sûnenz is daarmee niet alleen een opleiding, het is ook een roeping.
Wat verder belangrijk is, is dat je een netwerk hebt. Misschien ben je al vrijwilliger bij de lokale voetbalvereniging, zit je bij de Rotary, of doe je veel voor en met de lokale kerk. Dit zijn netwerken die jou later kunnen helpen om als Master fan Sûnenz het verschil te kunnen maken in je omgeving. We vinden het dan ook belangrijk dat deelnemers al over een netwerk beschikken voordat ze met de opleiding beginnen. Hoe je dat netwerk vervolgens kunt gebruiken als Master fan Sûnenz, dat leer je tijdens de opleiding.

Wat kost het?
De Master fan Sûnenz is de enige Masteropleiding van Nederland die gratis is. Voor deelnemers aan de Master zijn er dus, behalve je inzet in tijd en energie, geen kosten aan verbonden. Lesmateriaal wordt door Sûnenz beschikbaar gesteld. Eventuele kosten voor vervoer van en naar de opleidingsdagen zijn wél voor eigen rekening.

Wanneer is het?
Vanaf december 2018 wordt een half jaar lang maandelijks een cursusdag georganiseerd. Tussendoor worden gezamenlijke bijeenkomsten gepland om samen te reflecteren op wat je in de praktijk hebt geleerd. Samen leren en elkaar verder helpen is daarbij de insteek. De aftrap van de opleiding is op 12 december 2018.

Wat levert het me op?
Als het je wat lijkt om deel te nemen aan de Master fan Sûnenz mag je allereerst trots op jezelf zijn: kennelijk heb jij de motivatie om iets voor anderen te willen betekenen. Dat vinden wij op zich al een compliment waard. Toch kunnen we helaas maar 20 opleidingsplaatsen aanbieden. Voor deze 20 deelnemers geldt dat zij zich na afloop van het traject ‘Master fan Sûnenz’ mogen noemen. Een titel om trots op te zijn, maar ook een titel met een onofficiële verplichting: als Master fan Sûnenz zet je jezelf in voor de samenleving. De opleiding ‘Master fan Sûnenz’ geeft jou de handvatten en de kennis om dit op een slimme manier te doen.

Hier word ik heel enthousiast van!
Mooi! Daar worden wij namelijk weer blij van! Als je geïnteresseerd bent om deel te nemen aan de Master fan Sûnenz, laat het ons dan weten. Je kunt je interesse laten blijken door een mail te sturen naar master@sunenz.nl. Wij zullen je dan informeren over het verdere verloop van de opleiding.

Informatiebijeenkomst
Op 17 oktober om 19.30 uur organiseren we een Informatiebijeenkomst over de Master fan Sûnenz bij het winkelplein in Sûnenz. Iedereen die geïnteresseerd is kan zich aanmelden door een mail te sturen naar master@sûnenz.nl, dan kunnen wij daar rekening mee houden bij de organisatie.