Over Sûnenz
Sûnenz is hét centrum
om gezond en vitaal ouder te worden
dansend ouder echtpaar sunenz

Start seniorenvereniging Smallingerland

 

 

 

 

“WIJ GAAN VAN START”

Uitnodiging voor de startvergadering van de

ONAFHANKELIJKE SENIORENVERENIGING SMALLINGERLAND (O.S.S.)

op dinsdagmiddag 30 augustus 2016 om 13.30 uur @Holdert in Drachten.

 

Een voorlopig bestuur, bestaande uit:

Tiny Nicolai, Carl Dreis en Manna Breider, heeft de eerste stappen gezet en de

 

Onafhankelijke Seniorenvereniging Smallingerland (O.S.S.) opgericht.

 

Wat is de bedoeling van onze vereniging:

Wij stellen ons tot doel om een samenleving te bevorderen die zorgzaamheid betracht voor senioren, zodat zij volwaardig en zelfstandig kunnen blijven deelnemen aan onze maatschappij.

Wij willen de belangen van senioren behartigen in de ruimste zin van het woord, zowel individueel als collectief.

 

Wij willen dit bereiken door:

Het organiseren van sociale, culturele, recreatieve, educatieve en voorlichtende activiteiten;

Gevraagd en ongevraagd advies geven aan overheden, instellingen en organisaties aangaande het seniorenbeleid en de uitvoering daarvan.

 

Lidmaatschap:

Men wordt lid van de gemeentelijke vereniging O.S.S . De leden kunnen een activiteiten programma opzetten en uitvoeren voor de leden die in Smallingerland wonen. Daarnaast kan het O.S.S. bestuur voor alle leden van de vereniging O.S.S. gezamenlijke activiteiten organiseren.

Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt € 25,-- per persoon per jaar. Tweede lid op hetzelfde adres € 15,--. Aangezien de vereniging op 1 september start, bedraagt de contributie voor het lopende jaar 2016 € 8,--.

 

Verdere informatie:

Informatie over het activiteitenprogramma, kortingsmogelijkheden t.a.v. zorgverzekeraars, eventuele andere faciliteiten e.d. krijgt u tijdens de startvergadering.

 

Uw aanmelding kunt u telefonisch doorgeven. De informatie kunt u krijgen via het secretariaat.

 

O.S.S. secretariaat Stelpswyk 103 9202 BG Drachten E-mail: ossbestuur@gmail.com Telefoon: (0512) 354 850

 

 

LET OP: Deze vergadering vindt niet plaats in Sûnenz maar in 'de Holdert' Van Knobelsdorffplein 121, Drachten