Over Sûnenz
Sûnenz is hét centrum
om gezond en vitaal ouder te worden
dansend ouder echtpaar sunenz

Fries burgerpanel: veranderingen in de zorg

Inzet sociaal netwerk
Er verandert veel in de organisatie van de langdurige zorg in Nederland en Fryslân. De overheid vindt dat mensen meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen leven en elkaar daarbij moeten helpen. Niet alleen voor de mensen met een zorgvraag gaat dus iets veranderen, óók voor de mensen om hen heen. Partoer vroeg aan de leden van het Fries burgerpanel wat zij van deze ontwikkelingen vinden. De respons van 74% is groot te noemen. 57% van de panelleden vindt het inzetten van het sociale netwerk geen goede ontwikkeling, 27% zegt: ‘het zal wel moeten’.


Bereidheid tot inzet

De panelleden zijn zeer bereid iets te betekenen voor hun omgeving. Wel geven zij een duidelijke grens aan in wat zij wel en niet willen doen. Vooral eenvoudige of weinig structurele ondersteuning zijn zij bereid te geven. Het gaat dan bijvoorbeeld om een luisterend oor zijn of iemand ergens heen brengen. Men is een stuk minder bereid om intensievere en meer structurele ondersteuning, zoals helpen met aankleden of zorgen voor een goede afstemming tussen familie en beroepskrachten, te bieden.


Vraag en aanbod
De panelleden geven aan dat ze het lastig (zouden) vinden om hulp of ondersteuning te vragen van het sociale netwerk. Aan de andere kant zouden ze het ook lastig vinden hulp aan te bieden. Het kan dus nog best ingewikkeld zijn om mensen met een zorgvraag en mensen die wel willen helpen bij elkaar te laten komen. Professionele zorgverleners die bij zorg betrokken zijn, kunnen hierin een stimulerende en/of bemiddelende rol spelen

Verder vragen veel panelleden zich af hoe zij de ondersteuning van iemand in hun sociale netwerk kunnen combineren met hun eigen werk en/of gezin. Hier zal door gemeenten en werkgevers goed op geanticipeerd moeten worden. Zij kunnen samen werken aan mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.


Bezuinigingen
De hervorming van de langdurige zorg gaat gepaard met bezuinigingen. De panelleden zijn het erover eens dat er op verpleging, persoonlijke verzorging, gespecialiseerde verzorging en zorg in een verzorgings- of verpleeghuis niet bezuinigd kan worden. Van andere hulpvormen, met name huishoudelijke hulp vervoersvoorzieningen en hulpmiddelen zoals een rolstoel of scootmobiel, vinden veel panelleden dat burgers best wat meer zelf kunnen betalen.


Voor publicatie veranderingen in de langdurige zorg in Fryslân klik hier.