Over Sûnenz
Sûnenz is hét centrum
om gezond en vitaal ouder te worden
dansend ouder echtpaar sunenz

WijsGrijs wint KNMP Zorginnovatieprijs

De KNMP Zorginnovatieprijs najaar 2016 is toegekend aan apothekers van de Pharmium Apotheek in Sûnenz voor hun rol binnen het project ‘WijsGrijs’ van Sûnenz. De prijsuitreiking vond dinsdag jongstleden plaats tijdens het KNMP Najaarscongres in Utrecht. Het project ‘WijsGrijs’ is een initiatief van Sûnenz, waar de Pharmium apothekers in participeren. ‘WijsGrijs’ is gericht op het in kaart brengen van kwetsbare ouderen. Het uitgangspunt is dat als je problemen op tijd signaleert, escalatie voorkomen kan worden en ouderen minder snel in een ziekenhuis of andere zorginstelling belanden.

 

Alle deelnemende ouderen vanaf 65 jaar worden gescreend en op basis daarvan ingedeeld in zorgprofielen. Vanuit de ‘Wijsgrijs’ module volgt een integraal multidisciplinair advies en wordt zo nodig een zorgbehandelplan opgesteld. Hiervan maakt, als dat nodig is, een medicatiereview door de apotheker onderdeel van uit. De oudere gaat vervolgens met het advies terug naar de eigen huisarts, waarbij de eigen huisarts de hoofdbehandelaar blijft.  

 

 

19102016