Verwijzers
Bent u huisarts?
Lees hier informatie speciaal voor u
Foto verwijzer_ vulpen

Geriatrisch Advies- en Behandelcentrum (voorheen Ouderenpoli)

Heeft u voor een cliënt in uw praktijk extra geriatrische expertise nodig, maar is de vraag niet zo complex dat de cliënt naar de geriater moet? Dan kan de cliënt gezien worden bij het Geriatrisch Advies- en Behandelcentrum in Sûnenz. Het Geriatrisch Advies- en Behandelcentrum valt onder anderhalvelijnszorg en ondersteunt de huisarts bij diagnostiek en behandeling van de (kwetsbare) ouderen waarbij u als huisarts de regie houdt over de zorg.

 

De specialist ouderengeneeskunde bekijkt samen met de geriatrie verpleegkundige naar de cliënt en diens omgeving. Samen met u als huisarts, de cliënt en de Specialist Ouderengeneeskunde, brengen we alles in kaart. Afhankelijk van de uitkomst en de wensen en behoeften van de cliënt kunnen verschillende disciplines zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut of psycholoog betrokken zijn bij het onderzoek en/of de behandeling. Het onderzoek is gericht op wat de cliënt nodig heeft om zelfstandig en veilig thuis te blijven functioneren. Het doel van het Geriatrisch Advies- en Behandelcentrum is om ouderen te ondersteunen bij het behouden van de zelfstandigheid, een actieve leefstijl en (het behoud van) psychosociale zelfredzaamheid onder regie van de huisarts. U kunt de patiënt ook rechtstreeks naar de geriatrie fysiotherapeut, ergotherapeut of de psycholoog binnen het geriatrisch Advies- en Behandelcentrum verwijzen.

 

Samenwerking

Indien nodig wordt er vanuit het Advies- en Behandelcentrum overlegt met de geriater van Nij Smellinghe en de ouderenpsychiater van Van Andel (GGZ Friesland). Het doel is dat de patiënt op de juiste tijd bij de juiste behandelaar terecht komt.

 

Voor wie is het Geriatrisch Advies- en Behandelcentrum geschikt.

Wanneer er bij een oudere cliënt sprake is van gedragsproblematiek, achteruitgang van de cognitie of wanneer er sprake is van medicatie follow up bij cognitieve problemen kan de huisarts de cliënt doorverwijzen naar het Geriatrisch Advies- en Behandelcentrum. Voor een cliënt, ouder dan 70 jaar, met een onbegrepen ziektebeeld of geriatrische polymorbiditeit is een rechtstreekse verwijzing naar de geriater nodig. Cliënten jonger dan 70 jaar met dit beeld kunnen beter rechtstreeks naar de neuroloog worden verwezen.

 

Patiënten kunnen via ZorgDomein naar het Geriatrisch Advies- en Behandelcentrum (voorheen Ouderenpoli) worden verwezen. U vindt het Geriatrisch Advies- en Behandelcentrum in ZorgDomein onder

ZuidOostZorg. Bekijk hier het stappenplan voor de verwijzing.

 

Hier kunt u de patiëntenfolder Geriatrisch Advies- en Behandelcentrum downloaden. Wilt u meer folders voor uw praktijk ontvangen? Neemt u dan contact op met Annemarie Ruesen, accountmanager Sûnenz, telefoonnummer 06 - 53 14 05 67 of email: a.ruesen@sunenz.nl.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.