Verwijzers
Bent u huisarts?
Lees hier informatie speciaal voor u
Foto verwijzer_ vulpen

Samenwerking tussen huisarts en de specialist

De beste zorg leveren voor de Friese patiënt. Dat is de ambitie die de Friese huisartsen, medisch specialisten, ziekenhuizen, zorgorganisaties, Zorgbelang Fryslân en de zorgverzekeraar samen willen waarmaken. Deze  ambitie vraagt een nieuwe manier van werken. De komende jaren neemt de zorgvraag in Friesland toe. Er komen meer ouderen en meer mensen met één of meer chronische aandoeningen. Het is van belang dat huisartsen en medisch specialisten nog meer samenwerken, zodat de zorg voor de patiënten in Friesland van hoge kwaliteit blijft. De Regiopoli in het Anderhalvelijnscentrum is zo’n nieuwe manier van samenwerken.

 

De Regiopoli
De Regiopoli (meekijkconsult) heeft tot doel dat de huisarts in de eerstelijn extra ondersteuning krijgt bij het geven van een kwalitatief goede patiëntenzorg door het inhuren van expertise van medisch specialisten uit de tweedelijn en overige expertise waarbij gedacht kan worden aan Physician Assistant of fysiotherapie uit de eerste lijn. De huisarts is èn blijft de behandelaar van de patiënt en krijgt aanvullend advies hoe de diagnostiek c.q. behandeling ingezet kan worden. In eerste instantie wordt in de Regiopoli in Sûnenz gestart met consulten op het gebied van: cardiologie, dermatologie, orthopedie en gynaecologie.

 

Hoe vindt de verwijzing plaats?
De verwijzing vindt plaats via Zorgdomein, zoals u die nu ook wordt gebruikt voor de tweedelijn verwijzingen. De aanvragen zijn alleen mogelijk voor cardiologie, dermatologie, orthopedie en gynaecologie. De patiënt kan binnen uiterlijk twee weken terecht in de Regiopoli voor een consult.

 

Patiënten Dossier in de Regiopoli
Voor de Regiopoli wordt in aanvang gewerkt met een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) dat is gescheiden van het bestaande ziekenhuis-systeem en voldoet hiermee aan de kwaliteitseisen met betrekking tot privacy, veiligheid, autorisatie en identificatie. Vanuit dit EPD zijn er koppelingen met functionaliteiten die van belang zijn voor de patiënt, zoals: laboratorium, radiologie, pathologie en ECG. De huisarts krijgt na het bezoek van de patiënt aan de Regiopoli direct antwoord en een behandeladvies. Indien de patiënt toch verwezen wordt naar de tweedelijn, kunnen de patiëntgegevens van de Regiopoli worden gekoppeld mits de patiënt daar toestemming voor geeft. Het gaat dan om correspondentie en uitslagen van het consult. In aansluiting op het gedachtegoed van de anderhalvelijnszorg, waarbij de huisarts de hoofdbehandelaar blijft van de patiënt, is het streven dat in de toekomst dit patiëntendossier wordt gekoppeld aan het dossier en werkwijze van de huisarts.

 

Voor welke consulten?
In eerste instantie wordt in de Regiopoli in Sûnenz gestart met meekijkconsulten op het gebied van: cardiologie, dermatologie, orthopedie en gynaecologie.

 

Verwijsprocedure en verwijsindicatie
De verwijsprocedure en –indicaties vindt u hier. 

 

Geen eigen risico voor patiënt
Een consult in de Regiopoli valt niet onder het eigen risico van de patiënt. De patiënt hoeft voor deze zorg géén eigen bijdrage te betalen, omdat deze kosten vergoed worden vanuit de basisverzekering van Zorgverzekeraar De Friesland. Voorbereidend en/of aanvullend onderzoek zoals bijvoorbeeld een ECG, een bloedafname, urineonderzoek of een röntgenfoto vallen — zoals nu ook  het geval is — wél onder het eigen risico. Ook de voorgeschreven medicijnen vallen onder het eigen risico.

 

Scholing en kennis verbreden
Door een intensieve samenwerking tussen de eerste- en tweedelijn wordt aandacht gegeven aan overdracht van kennis. Vanuit de huisartsen coöperatie Zuidoost Friesland  worden  thema- en scholingsavonden geïnitieerd en georganiseerd.

 

Wanneer u suggesties/wensen hebt betreffende het aanbod van de meekijkconsulten, dan horen wij dat graag van u.

 

Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer B. Brouwer, telefoonnummer 06 38 22 58 86 of mail: brouwerbert@hotmail.com of mevrouw A. Ruesen, accountmanager Sûnenz, telefoonnummer 06 - 53 14 05 67 of email: a.ruesen@sunenz.nl.

 

Hier vindt u de huisartsenfolder van de Regiopoli. 

 

Hier kunt u de patiëntenfolder downloaden.

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.